Καλώς ήρθατε!

Σε αυτό το Blog θα παρουσιάζονται live τα διάφορα σεμινάρια, ημερίδες κλπ που αφορούν θέματα Ασφάλειας & Υγείας στα οποία λαμβάνω μέρος, έτσι ώστε ακόμα και αν δεν είστε εκεί να μπορείτε να πάρετε μία γεύση του τι ειπώθηκε.

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

The End!

Ευχαριστούμε που είσασταν μαζί μας.

Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις

1. Πρόταση για εισαγωγή μαθήματος ΥΑΕ σε κάθε επαγγελματικό τομέα.
Σύμφωνα με την κα. Γαλανοπούλου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ευχαριστίες

Κλείσιμο απο την κα. Γαλανοπούλου

Συμπεράσματα απο την Ευρωπαϊκη Εκστρατεία 2010-2011 για Ασφαλείες Εργασίες Συντήρησης

απο τον κ. Χριστοδολου Αντώνη, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Αναφορά σε όλους τους προηγούμενους ομιλητές.

Παρουσίαση βίντεο αλλά και του γνωστού NAPO.

Παραδείγματα με φωτογραφίες με καλές και κακές πρακτικές

Ο κ. Χριστοδούλου είναι ο γνωστός "χείμαρρος" στην ταχύτητα της παρουσίασής του αλλά και πάντα ενδιαφέρων. Μάλλον έχει ήδη δείξει περισσότερες διαφάνειες απο όλους τους υπόλοιπους ομιλητές!

Ασφαλείς εργασίες συντήρησης = οικονομικό όφελος για τις επιχειρήσεις.

Για τον επόμενο χρόνο, οι δράσεις θα εστιαστούν στις καλές πρακτικές.


Πρόγραμμα OiRA

από τον κ. Σουβλή Μανώλη

Παρουσίαση των στόχων της δράσης

Αποτελείται από:
- Γενική λίστα ελέγχου
- Ειδική έκδοση για χρήση απο απόσταση
- Ειδική έκδοση για χρήση απο ηλεκτρονικό υπολογιστή
- Δυνατότητα εξόδου σε αρχεία HTML, doc, xls.

Απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο και μπορεί να συμπληρωθεί απο οποιονδήποτε ακόμα και αν δεν έχει προηγούμενη γνώση.  Επιπλέον κάνει αναφορά στη σχετική νομοθεσία.

Ώρας για επίδειξη.

Βλέπουμε το παράδειγμα της Κύπρου (η Ελλάδα δεν έχει ετοιμάσει κάτι ακομα) για συνεργεία αυτοκινήτων

Μετά την εισαγωγή στο σύστημα και αρχικές οθόνες, εμφανίζεται μια λίστα κινδύνων που μπορεί να υπάρχουν.

Περιέργως πρέπει να σημειώσεις πρώτα αν θεωρείς οτι μια εργασία μπορεί να εκτελεσθεί με ασφάλεια και μόνο αν απαντήσεις "όχι" (με ποιό κριτήριο;) θα προχωρήσει στην εκτιμηση του κινδύνου!

Στη συνέχεια τα γνωστά: Πιθανότητα, Έκθεση, Σοβαρότητα

Το σύστημα υπολογίζει το επίπεδο του καθένας κινδύνου.

Στη συνέχεια καταγράφεται το σχέδιο δράσης για καθένας κίνδυνο και στο τέλος γίνεται το reporting.

Συγγνώμη αλλά είναι τόσο απλό που αν το έδειχνα την Επιθεώρηση Εργασίας θα μου το γυρνούσε, καθώς δεν κανει καμία αναφορά στα υπάρχοντα μέτρα προστασίας & πρόληψης.

Ίσως να μην έχει ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο παράδειγμα.

Στην Ελλάδα οι κρεοπώλες θα είναι οι πρώτοι που θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το OIRA.


Παραδείγματα Ασφαλούς Συντήρησης σε Εγκαταστάσεις με Κίνδυνο Ατυχηματος Μεγάλης Έκτασης

από τον κ. Σερκεδάκη Μανώλη,  Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Αναφορά στο ατύχημα στο SEVESO, στην Ιταλία το 1976 που οδήγησε στην ομώνυμη Οδηγίας.

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200 τέτοιες εγκαταστάσεις,  εκ' των οποίων οι 80 ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Αναφορά στα ατυχήματα:
- Flixborough, England, 1/6/74
- Bhopah, Ινδία,  2-3/12/1984, 2.500 - 4.000 νεκροί
- Piper Alpha, North Sea, 6/6/1988, 167 νεκροί
- Deepwater (BP), Mexico Gulf, 11 νεκροί
- Ajka,  Hungary, 4/10/2010, 9 νεκροί

Σε ολα ακολούθησε και τεράστια οικολογική καταστροφή.


Ασφάλεια στη συντήρηση

από τον κ. Κυριακόπουλο Αχιλλέα,  ΤΙΤΑΝ

Προβλήματα με τους εργολάβους:
- Συχνή αλλαγή προσωπικού
- Μη καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Η ΥΑΕ είναι συχνά άγνωστη έννοια
- Κινούνται συχνά εκτός εργοστασίου
- Η οικονομική κρίση

Τι κάνει η ΤΙΤΑΝ:
1. Σχέδιο Ασφαλούς Εργασίας
2. Ενημέρωση
3. Ασφάλιση / Επανάταξη Ρεύματος με ηλεκτρονική διαδικασία
4. Άδειες εργασιών
5. Σκαλωσιές - γερανοί
6. Safety walks
7. Διερεύνηση περιστατικών
8. Οδική ασφάλεια
9. Εκπαίδευση όλων των εισερχόμεων εργολάβων και του προσωπικού τους
10. Αξιολόγηση εργολάβων
11. Έντυπο υλικό για τους εργολάβους


Ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης από εξωτερικά συνεργεία

από την κα. Μουκριώτη Βασιλική, ΕΛΠΕ.

Συνοπτική παρουσίαση των ΕΛΠΕ.

Στόχος:  μηδέν ατυχήματα.

Παρουσίαση της εκπαίδευσης των εργαλάβων. Σύνταξη γραπτού Εγχεριδίου. Εξετάσεις τούτε προσωπικού των εργολάβων και έκδοση ετήσιας καρτας εισόδου.

Σύνταξη Δεκάλογου Ασφάλειας για όλους τούς εργαζόμενους:
1. Άδεια εργασίας
2. Είσοδος σε κλειστό εξοπλισμό (Νο 1 λόγος ατυχημάτων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις)
3. Έλεγχος Aερίων
4. Ηλεκτρική απομόνωση
5. Παράκαμψη εξοπλισμού ασφάλειας
6.  Εργασία σε ύψος
7. Πτώσεις φορτίων
8. Απαγόρευση καπνίσματος
9. ΜΑΠ
10.  Οδηγήση και κινητά τηλέφωνα

Όλοι οι εργολάβοι αξιολογούνται μετά το τέλος των εργασιών (συντελεστής βαρύτητας ΥΑΕ 30%).
Μπορεί να οδηγήσει και σε προσωρινό αποκλεισμο του εργολάβου.


Part two

Περιμένοντας την επιστροφή των συνέδρων.
Σε 2' ξεκινάμε.


Coffee time


Τέλους 1ου μέρους

Ώρας για διάλειμμα και ελπίζω και για καφέ.

Μέτρα Ασφαλείας σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις

από την κα. Δόση Μαρία

Βοήθημα σε αυτές τις εργασίες αποτελεί (όταν υπάρχει)  ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας.

Εμπλέκονται εργολάβοι, εργαζόμενους επιχείρησης, Τεχνικός Ασφαλείας,  Επιβλέπων Μηχανικός κ.α.

Παρουσίαση συνήθων εργασιών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Παρουσίαση μέτρων ασφάλειας / πρόληψης.


Πρόληψη ατυχημάτων κατά τις εργασίες συντήρησης

του κ. Μαραγκού Νικόλαου
Ορισμός των εργασιών συντήρησης βάσει προτύπου ΕΝ 13306.
Κίνδυνοι:
Χημικοί
Φυσικοί
Βιολογικοί
Ψυχοκοινωνικοί
Ιδιαίτερες διαδικασίες
Αλλαγή καθηκόντων και περιβάλλοντος
Κινούμενα μέρη
Πίεση χώρου
Μέτρα πρόληψης:
1. Προγραμματισμός Εργασιών
2. Οργάνωση ασφάλειας χώρου
3. Κατάλληλα εργαλεία
4. Εργασίες σύμφωνα με τον προγραμματισμό
5. Τελικοί έλεγχοι
Παρουσίαση ατυχημάτων με φωτογραφίες.
Βασικά σημεία διαχείρισης εργασιών συντήρησης:
1. Εξασφάλιση πόρων
2. Ρολόι και υπεθυνότητες
3. Επικοινωνία
4. Γραπτές διαδικασίες και άδειες εργασίας
5. Σχεδιασμός εργασίας
6. Συνέχιση εργασιών συντήρησης σε βάρδιες
7. Ομαδική εργασία
8. Δεξιότητες προσωπικού
9. Επίβλεψη
10. Σχεδιασμος εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
11. Έλεγχος απόδοσης

EU -OSHA: Πρωτοβουλίες & εργαλεία για την προαγωγή των θεμάτων ΥΑΕ

από τον κ. Κωνσταντακόπουλο Ιωάννη.

Εισαγωγή για το τι είναι ΥΑΕ και γιατί ασχολούμαστε:
Στην ΕΕ των 27 καθε 3,5' πεθαίνει ένας εργαζόμενος!

Περιγραφή του τι είναι η εκτίμηση κινδύνου.

Όσο πιο μικρή είναι μια επιχείρηση τόσο πιο πιθανό είναι να μην έχει να μην έχει εκτίμηση κινδύνου.

Όσο πιο ανταγωνιστική είναι μία χώρα τόσο πιο μικρός ο αριθμός εργατικών ατυχημάτων!

Αναφορά στο ρόλο, δρασεις και ιστότοπο του EU-OSHA.

Αναφορά και στις δράσεις του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναφορά στο OIRA (Online Interactive Risk Assessment)

Γρήγορη παρουσίαση των δράσεων για τις ΜΜΕ σε Ελληνικό επίπεδο κυρίως με το Enterprise Europe Network Ελλάς.


Εθνική Στρατηγική για την Α&Υ στην Εργασία 2010-2013

από την κα. Γαλανοπούλου Ελισάβετ

Περιλαμβάνει 10 άξονες
1.Απλούστευση και προσαρμογή της νομοθεσίας
2. Ενίσχυση εφαρμογής νομοθεσίας
3. Διαμόρφωση & προώθηση κουλτούρας πρόληψης
4. Κατάρτηση εμπλκομένων
5. Διαχειση πληροφορίας
6. Στήριξη ΜΜΕ
7. Ένταξη της Α&Υ στην εκπαίδευση
8. Ενθάρυνση έρευνας
9. Ενδυνάμωση ρολου κοινωνικών εταίρων
10. Ενίσχυση συνεργασιών


Που είναι οι υπόλοιποι;

"Οι απεργίες εμποδίσανε τούς υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους να έρθουν".
Τούς τοπικούς φορείς ποίος τούς εμπόδισε;

Κοινωνικοί Εταίροι

Ξεκίνησαν οι χαιρετισμοι των κοινωνικών εταίρων με πρώτη τη ΓΣΕΒΕΕ και τον κ. Παπαργύρη.
Γρήγορη παρουσίαση των πεπραγμένων της. Αναφορά στο ρόλο της Πολιτείας.

Και ξεκινάμε

Η κα Γαλανοπούλου Ελισάβετ απο το Υπουργείο μας καλοσωρίζει.
Μας ενημερώνει για το πρόγραμμα και ευχαριστεί τούς εμπλεκόμενους.

Η μουσική

Μόλις ξεκίνησε η μουσική.  Κλασικές επιλογέε για την ώρα.

The venue

Αν μη τι άλλο δεν είμαι απο τούς τελευταίους! Η αίθουσα δεν είναι ούτε καν μισογεμάτη. Πάντως είναι αρκετά sik το στήσιμο με τραπέζια ανά 3 άτομα.
Update: Η "κίνηση στήνει Τσιμισκή φταίει για την καθυστέρηση" σύμφωνα με τούς υπευθύνους.


Φτάσαμε

Αν και καθυστερημένοι,  φτάσαμε. Το τραπέζι εγγραφών


ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καλώς ήρθατε στην Ημερίδα για την Ασφάλεια & Υγεία που διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης στη Θεσσαλονίκη (επιτέλους!), στο Ξενοδοχείο "THE MET HOTEL".

Η Ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του 2ου έτους της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2010-2011, με θέμα "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις".

Σε περίπου 2 ώρες θα ξεκινήσει, οπότε μείνετε μαζί μας.