Καλώς ήρθατε!

Σε αυτό το Blog θα παρουσιάζονται live τα διάφορα σεμινάρια, ημερίδες κλπ που αφορούν θέματα Ασφάλειας & Υγείας στα οποία λαμβάνω μέρος, έτσι ώστε ακόμα και αν δεν είστε εκεί να μπορείτε να πάρετε μία γεύση του τι ειπώθηκε.

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης από εξωτερικά συνεργεία

από την κα. Μουκριώτη Βασιλική, ΕΛΠΕ.

Συνοπτική παρουσίαση των ΕΛΠΕ.

Στόχος:  μηδέν ατυχήματα.

Παρουσίαση της εκπαίδευσης των εργαλάβων. Σύνταξη γραπτού Εγχεριδίου. Εξετάσεις τούτε προσωπικού των εργολάβων και έκδοση ετήσιας καρτας εισόδου.

Σύνταξη Δεκάλογου Ασφάλειας για όλους τούς εργαζόμενους:
1. Άδεια εργασίας
2. Είσοδος σε κλειστό εξοπλισμό (Νο 1 λόγος ατυχημάτων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις)
3. Έλεγχος Aερίων
4. Ηλεκτρική απομόνωση
5. Παράκαμψη εξοπλισμού ασφάλειας
6.  Εργασία σε ύψος
7. Πτώσεις φορτίων
8. Απαγόρευση καπνίσματος
9. ΜΑΠ
10.  Οδηγήση και κινητά τηλέφωνα

Όλοι οι εργολάβοι αξιολογούνται μετά το τέλος των εργασιών (συντελεστής βαρύτητας ΥΑΕ 30%).
Μπορεί να οδηγήσει και σε προσωρινό αποκλεισμο του εργολάβου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου